Masz pytania? Zadzwoń!

(+48) 690 800 780 | Pon-Pt. 9-16

Zwroty i reklamacje

Szanowni Państwo,

Oferowany przez nas towar jest wolny od wad. Ceramika Bolesławiec nie jest produktem masowym, wytwarzanym przez maszyny.
Mogą występować drobne różnice w detalach, kształcie, wybarwieniu, rysunku dekoracji wynikające z pracy ludzkich rąk. 
Różnice te nie wykluczają produktu z codziennego użytku. Rękodzieło artystyczne nadaje produktowi niepowtarzalny charakter.


 
REKLAMACJA - towar uszkodzony podczas transportu:

Dotyczy Konsumentów: 

 • Czas na złożenie reklamacji, to 14 dni od otrzymania przesyłki.

 • Należy przesłać zdjęcie uszkodzonego produktu, wykonane podczas rozpakowywania przesyłki, na adres e-mail: biuro@e-manufaktura.com oraz podać numer zamówienia.

 • Po otrzymaniu zgłoszenia, w terminie do 14 dni, wyślemy na własny koszt taki sam wyrób (jeśli będzie dostępny w magazynie) lub zwrócimy koszt zakupu. Jeśli ponownie wysłany produkt, również zostanie uszkodzony w czasie transportu, zwrócimy koszt zakupu.  

 • W przypadku uszkodzenia towarów w czasie transportu lub zawartości przesyłki niezgodnej z zamówieniem, uwzględniamy reklamacje w 100%


Dotyczy Przedsiębiorców:

 


 

REKLAMACJA - zamówienie niekompletne / niezgodność towaru z zamówieniem:

 • Czas na złożenie reklamacji, to 14 dni od otrzymania przesyłki.

 • Reklamację należy zgłosić mailowo lub telefonicznie: biuro@e-manufaktura.com, 690 800 780

 


 

REKLAMACJA - wady fabryczne:

 • Reklamacja jest rozpatrywana w zależności od trybu wymagań producenta wyrobu i trwa zazwyczaj od 14 do 30 dni.

 • Proces reklamacyjny jest rozpatrywany indywidualnie, prosimy o kontakt e-mail: biuro@e-manufaktura.com lub telefonicznie 690 800 780 (w dni robocze od 09 do 16) .

 • Reklamowany wyrób należy wysłać na adres: Galeria Bolesławiec & Studio Ceramiki, Al. Jerozolimskie 49, 00-696 Warszawa.

 • Należy zabezpieczyć produkt przed uszkodzeniem w trakcie transportu, a do przesyłki dołączyć opis wady oraz podać numer zamówienia.

 • Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, wyślemy towar bez wad (jeśli będzie dostępny w magazynie) lub zwrócimy koszt zakupu.

 


 

 

REKLAMACJA - zakres świadczonych usług:

 • Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 • Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego e-manufaktura.

 • Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie Sklepu lub e-mail: biuro@e-manufaktura.com oraz telefonicznie nr 690 800 780

 • W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego e-manufaktura.

 • Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku reklamacji dotyczącej zgubienia przesyłki przez przewoźnika, sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 90 dni.

 


 

ZWROT TOWARU - odstąpienie od umowy sprzedaży:

 • Czas na odstąpienie od umowy, wynosi 14 dni od otrzymania towaru.

 • Należy wysłać towar wraz z formularzem odstąpienia od umowy (wzór poniżej) na adres: Galeria Bolesławiec & Studio Ceramiki, Al. Jerozolimskie 49, 00-696 Warszawa.

 • Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. 

 • Klient (nadawca przesyłki) odpowiada za jej bezpieczne zapakowanie tak, aby dotarła do sklepu nieuszkodzona. W przypadku uszkodzenia zwracanego towaru - złóż reklamację do przewoźnika. Sklep pomniejszy kwotę zwrotu Twojej wpłaty o wartość uszkodzonego towaru.

 • Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakim zostało opłacone zamówienie. W przypadku płatności za pobraniem, należy podać dane do przelewu. 
  W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 • Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży przez konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.


 • w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego;
  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 


 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Galeria Bolesławiec & Studio Ceramiki, Al. Jerozolimskie 49, 00-696 Warszawa. , biuro@e-manufaktura.com , Telefon: (48) 690 800 780

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Wersje językowe
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium