Masz pytania? Zadzwoń!

(+48) 690 800 780 | Pon-Pt. 9-16

 

Bolesławieckie tale­rze, to talerze z duszą, każ­demu został poświę­cony czas na poma­lo­wa­nie, ręczne stwo­rze­nie uni­kal­nego wzoru, zato­pio­nego w szkli­wie, które zabez­pie­cza malo­wi­dło i nadaje poły­sku.
Naczynia wyko­nane z wyso­kiej jako­ści cera­miki dosko­nale pod­kre­ślają wyjąt­ko­wość chwil spę­dza­nych przy wspól­nym stole. Pięk­nie deko­ro­wane tale­rze w połą­cze­niu z gustow­nymi pół­mi­skami, sosjer­kami czy sztuć­cami two­rzą efek­towne nakry­cie stołu. Cera­mika Bole­sła­wiec wpro­wa­dza mnó­stwo opty­mi­zmu i pozy­tyw­nej ener­gii, dodaje jadalni wyra­zi­sto­ści i jest cie­ka­wym uroz­ma­ice­niem nakry­cia stołu. Po obie­dzie przy­cho­dzi czas zmy­wa­nia, ceramikę można czyścić w zmy­warce (to co odróżnia ceramikę od porcelany por­ce­lany). Miło­śni­kom sub­tel­nych deko­ra­cji z pew­no­ścią przy­padną do gustu mini­ma­li­styczne stem­pel­kowe zdo­bie­nia. Jeśli chcemy spra­wić komuś pre­zent, pięk­nym upo­min­kiem lub w wyra­zi­sty spo­sób ude­ko­ro­wać stół, warto zasta­no­wić się nad przy­ku­wa­ją­cymi spoj­rze­nia moty­wami flo­ry­stycz­nymi, fol­ko­wymi lub żywą kolo­ry­styką zastawy sto­ło­wej.
Kla­syka to okrą­głe tale­rze obia­dowe. Tale­rze kwa­dra­towe, pro­sto­kątne, do sushi to pro­po­zy­cja połą­cze­nia nowych kształ­tów z kla­sycz­nymi deko­ra­cjami Cera­miki Bole­sła­wieckiej.
Wytrzy­małe i sta­ran­nie wyko­nane tale­rze obia­dowe, dese­rowe, śnia­da­niowe posłużą w kuchni przez wiele lat, sta­no­wiąc pod­stawę efek­townego nakry­cia stołu.

Aby podkreślić wyjątkowy wystrój swojego wnętrza, dobierz również serwetki

Produkty z Ceramiki Bolesławiec mogą być myte w zmywarkach, używane w kuchenkach mikrofalowych i przechowywane w lodówce.

 

Talerze

Miska pasta SB01 Manufaktura

Miska pasta SB01 Manufaktura
Miska pasta SB01 Manufaktura

Miska pasta do serwowania zup, makaronów, sałatek. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Manufakturze w Bolesławcu. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

257,82 zł

szt.

Talerz Ø 18 cm SB01 Manufaktura

Talerz Ø 18 cm SB01 Manufaktura
Talerz Ø 18 cm SB01 Manufaktura

Płaski talerz deserowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Manufakturze w Bolesławcu. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

107,82 zł

szt.

Talerz Ø 25,5 cm SB01 Manufaktura

Talerz Ø 25,5 cm SB01 Manufaktura
Talerz Ø 25,5 cm SB01 Manufaktura

Płaski talerz obiadowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Manufakturze w Bolesławcu. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

187,50 zł

szt.

Talerz śniadaniowy ø 19,5 cm GU814DEKOK122 Niepodległa

Talerz śniadaniowy ø 19,5 cm GU814DEKOK122 Niepodległa
Talerz śniadaniowy ø 19,5 cm GU814DEKOK122 Niepodległa

Talerz śniadaniowy z limitowanej serii Niepodległa. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

116,17 zł

szt.

Taca do tarty ø 32,4 cm GU1332DEK42

Taca do tarty ø 32,4 cm GU1332DEK42
Taca do tarty ø 32,4 cm GU1332DEK42

Duża forma do wypieków. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

199,58 zł

szt.

Talerz deserowy ø 16,0 cm GU818DEK42

Talerz deserowy ø 16,0 cm GU818DEK42
Talerz deserowy ø 16,0 cm GU818DEK42

Mały, płaski talerz deserowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

35,62 zł

szt.

Talerz do pizzy GU2086DEK42

Talerz do pizzy GU2086DEK42
Talerz do pizzy GU2086DEK42

 Duży okrągły talerz do pizzy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

107,54 zł

szt.

Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEK42

Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEK42
Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEK42

Kwadratowy talerz, polecany do makaronów. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

119,58 zł

Cena regularna: 144,07 zł

Najniższa cena: 121,02 zł
szt.
  • promocja

Talerz głęboki ø 22,2 cm V 0,5 L GU1002DEK42

Talerz głęboki ø 22,2 cm V 0,5 L GU1002DEK42
Talerz głęboki ø 22,2 cm V 0,5 L GU1002DEK42

Głęboki talerz obiadowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

88,56 zł

szt.

Talerz na jajka ø 24,0 cm GU1559DEK42

Talerz na jajka ø 24,0 cm GU1559DEK42
Talerz na jajka ø 24,0 cm GU1559DEK42

Talerz z rączką, na jajka. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

120,07 zł

szt.

Talerz obiadowy duży ø 27,2 cm GU1014DEK42

Talerz obiadowy duży ø 27,2 cm GU1014DEK42
Talerz obiadowy duży ø 27,2 cm GU1014DEK42

Duży, płaski talerz obiadowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

93,01 zł

szt.

Talerz obiadowy ø 24,0 cm GU1001DEK42

Talerz obiadowy ø 24,0 cm GU1001DEK42
Talerz obiadowy ø 24,0 cm GU1001DEK42

Duży, płaski talerz obiadowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

79,09 zł

szt.

Talerz ścienny 27cm GU1021DEK42

Talerz ścienny 27cm GU1021DEK42
Talerz ścienny 27cm GU1021DEK42

Duży talerz ścienny. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

106,25 zł

szt.

Talerz śniadaniowy ø 19,5 cm GU814DEK42

Talerz śniadaniowy ø 19,5 cm GU814DEK42
Talerz śniadaniowy ø 19,5 cm GU814DEK42

Płaski talerz śniadaniowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

49,15 zł

szt.

Talerz-taca ø 33,0 cm GU1378DEK42

Talerz-taca ø 33,0 cm GU1378DEK42
Talerz-taca ø 33,0 cm GU1378DEK42

Duzy talerz- taca. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

153,96 zł

szt.

Talerzyk ø 11,6 cm GU1358DEK42

Talerzyk ø 11,6 cm GU1358DEK42
Talerzyk ø 11,6 cm GU1358DEK42

Mały talerzyk pod kubek lub na dodatki. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

32,89 zł

szt.

Miska pasta MS02 Manufaktura

Miska pasta MS02 Manufaktura
Miska pasta MS02 Manufaktura

Miska pasta do serwowania zup, makaronów, sałatek. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Manufakturze w Bolesławcu. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

190,63 zł

szt.

Talerz Ø 18 cm MS02 Manufaktura

Talerz Ø 18 cm MS02 Manufaktura
Talerz Ø 18 cm MS02 Manufaktura

Płaski talerz deserowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Manufakturze w Bolesławcu. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

82,82 zł

szt.

Talerz Ø 25,5 cm MS02 Manufaktura

Talerz Ø 25,5 cm MS02 Manufaktura
Talerz Ø 25,5 cm MS02 Manufaktura

Płaski talerz obiadowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Manufakturze w Bolesławcu. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

139,06 zł

szt.

Talerz Ø 18 cm GZ39 Manufaktura

Talerz Ø 18 cm GZ39 Manufaktura
Talerz Ø 18 cm GZ39 Manufaktura

Płaski talerz deserowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Manufakturze w Bolesławcu. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

107,81 zł

szt.

Talerz Ø 18 cm GZ43 Manufaktura

Talerz Ø 18 cm GZ43 Manufaktura
Talerz Ø 18 cm GZ43 Manufaktura

Płaski talerz deserowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Manufakturze w Bolesławcu. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

107,81 zł

szt.

Talerz Ø 18 cm GZ44 Manufaktura

Talerz Ø 18 cm GZ44 Manufaktura
Talerz Ø 18 cm GZ44 Manufaktura

Płaski talerz deserowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Manufakturze w Bolesławcu. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

107,81 zł

szt.

Talerz Ø 21,5 cm GZ39 Manufaktura

Talerz Ø 21,5 cm GZ39 Manufaktura
Talerz Ø 21,5 cm GZ39 Manufaktura

Płaski talerz śniadaniowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Manufakturze w Bolesławcu. 

Dostępność: dostępne wkrótce

Cena:

120,31 zł

Talerz Ø 21,5 cm GZ43 Manufaktura

Talerz Ø 21,5 cm GZ43 Manufaktura
Talerz Ø 21,5 cm GZ43 Manufaktura

Płaski talerz śniadaniowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Manufakturze w Bolesławcu. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

120,31 zł

szt.

Talerz Ø 21,5 cm GZ44 Manufaktura

Talerz Ø 21,5 cm GZ44 Manufaktura
Talerz Ø 21,5 cm GZ44 Manufaktura

Płaski talerz śniadaniowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Manufakturze w Bolesławcu. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

120,31 zł

szt.

Talerz Ø 25,5 cm GZ39 Manufaktura

Talerz Ø 25,5 cm GZ39 Manufaktura
Talerz Ø 25,5 cm GZ39 Manufaktura

Płaski talerz obiadowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Manufakturze w Bolesławcu. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

187,50 zł

szt.

Talerz Ø 25,5 cm GZ43 Manufaktura

Talerz Ø 25,5 cm GZ43 Manufaktura
Talerz Ø 25,5 cm GZ43 Manufaktura

Płaski talerz obiadowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Manufakturze w Bolesławcu. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

187,50 zł

szt.

Talerz Ø 25,5 cm GZ44 Manufaktura

Talerz Ø 25,5 cm GZ44 Manufaktura
Talerz Ø 25,5 cm GZ44 Manufaktura

Płaski talerz obiadowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Manufakturze w Bolesławcu. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

187,50 zł

szt.

Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEK149Art

Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEK149Art
Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEK149Art

Głęboki, kwadratowy talerz na makaron. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

302,56 zł

szt.

Talerz obiadowy duży ø 27,2 cm GU1014DEK149Art

Talerz obiadowy duży ø 27,2 cm GU1014DEK149Art
Talerz obiadowy duży ø 27,2 cm GU1014DEK149Art

Duży, płaski talerz obiadowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

195,31 zł

szt.

Talerz obiadowy ø 24,0 cm GU1001DEK149Art

Talerz obiadowy ø 24,0 cm GU1001DEK149Art
Talerz obiadowy ø 24,0 cm GU1001DEK149Art

Płaski talerz obiadowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

166,07 zł

szt.

Talerz śniadaniowy ø 19,5 cm GU814DEK149Art

Talerz śniadaniowy ø 19,5 cm GU814DEK149Art
Talerz śniadaniowy ø 19,5 cm GU814DEK149Art

Talerz śniadaniowy, ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: dostępne wkrótce

Cena:

93,82 zł

Talerz Ø 18 cm 070S Manufaktura

Talerz Ø 18 cm 070S Manufaktura
Talerz Ø 18 cm 070S Manufaktura

Płaski talerz deserowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Manufakturze w Bolesławcu. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

82,82 zł

szt.

Półmisek serce do zapiekania 27,4 x 25,0 cm GU1254DEK166A

Półmisek serce do zapiekania 27,4 x 25,0 cm GU1254DEK166A
Półmisek serce do zapiekania 27,4 x 25,0 cm GU1254DEK166A

Forma do wypieków w kształcie serca. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

113,58 zł

szt.

Taca do tarty ø 32,4 cm GU1332DEK166A

Taca do tarty ø 32,4 cm GU1332DEK166A
Taca do tarty ø 32,4 cm GU1332DEK166A

Duża forma do pieczenia. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 3 dni

Cena:

239,51 zł

szt.

Talerz deserowy ø 16,0 cm GU818DEK166A

Talerz deserowy ø 16,0 cm GU818DEK166A
Talerz deserowy ø 16,0 cm GU818DEK166A

Mały, płaski talerz deserowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

42,74 zł

szt.

Talerz do pizzy GU2086DEK166A

Talerz do pizzy GU2086DEK166A
Talerz do pizzy GU2086DEK166A

 Duży okrągły talerz do pizzy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec.

Dostępność: dostępne wkrótce

Cena:

141,97 zł

Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEK166A

Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEK166A
Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEK166A

Głęboki, kwadratowy talerz do makaronu. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

172,90 zł

szt.

Talerz głęboki ø 22,2 cm V 0,5 L GU1002DEK166A

Talerz głęboki ø 22,2 cm V 0,5 L GU1002DEK166A
Talerz głęboki ø 22,2 cm V 0,5 L GU1002DEK166A

Głęboki talerz obiadowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

116,92 zł

szt.

Talerz kwadratowy GU2101DEK166A

Talerz kwadratowy GU2101DEK166A
Talerz kwadratowy GU2101DEK166A

Kwadratowy talerz z możliwością zapiekania potraw. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

151,19 zł

szt.

Talerz na jajka ø 24,0 cm GU1559DEK166A

Talerz na jajka ø 24,0 cm GU1559DEK166A
Talerz na jajka ø 24,0 cm GU1559DEK166A

Talerz na 12 jajek, z rączką. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec.

Dostępność: dostępne wkrótce

Cena:

144,09 zł

Talerz obiadowy duży ø 27,2 cm GU1014DEK166A

Talerz obiadowy duży ø 27,2 cm GU1014DEK166A
Talerz obiadowy duży ø 27,2 cm GU1014DEK166A

Duży, płaski talerz obiadowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

111,61 zł

szt.

Talerz obiadowy ø 24,0 cm GU1001DEK166A

Talerz obiadowy ø 24,0 cm GU1001DEK166A
Talerz obiadowy ø 24,0 cm GU1001DEK166A

Płaski talerz obiadowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

94,89 zł

szt.

Talerz śniadaniowy ø 19,5 cm GU814DEK166A

Talerz śniadaniowy ø 19,5 cm GU814DEK166A
Talerz śniadaniowy ø 19,5 cm GU814DEK166A

Płaski talerz śniadaniowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

53,60 zł

szt.

Talerz-taca ø 33,0 cm GU1378DEK166A

Talerz-taca  ø 33,0 cm GU1378DEK166A
Talerz-taca ø 33,0 cm GU1378DEK166A

Duży, okrągły talerz-taca. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

184,76 zł

szt.

Talerzyk ø 11,6 cm GU1358DEK166A

Talerzyk ø 11,6 cm GU1358DEK166A
Talerzyk ø 11,6 cm GU1358DEK166A

Mały talerzyk pod kubek lub na dodatki do napojów. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

39,46 zł

szt.

Miska pasta DPLC Manufaktura

Miska pasta DPLC Manufaktura
Miska pasta DPLC Manufaktura

Miska pasta do serwowania zup, makaronów, sałatek. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Manufakturze w Bolesławcu. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

257,82 zł

szt.

Talerz Ø 18 cm DPLC Manufaktura

Talerz Ø 18 cm DPLC Manufaktura
Talerz Ø 18 cm DPLC Manufaktura

Płaski talerz deserowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Manufakturze w Bolesławcu. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

107,81 zł

szt.

Talerz Ø 25,5 cm DPLC Manufaktura

Talerz Ø 25,5 cm DPLC Manufaktura
Talerz Ø 25,5 cm DPLC Manufaktura

Płaski talerz obiadowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Manufakturze w Bolesławcu. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

187,50 zł

szt.

Półmisek serce do zapiekania 27,4 x 25,0 cm GU1254DEK1208

Półmisek serce do zapiekania 27,4 x 25,0 cm GU1254DEK1208
Półmisek serce do zapiekania 27,4 x 25,0 cm GU1254DEK1208

Forma do pieczenia, w kształcie serca. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

86,05 zł

szt.

Talerz deserowy ø 16,0 cm GU818DEK1208

Talerz deserowy ø 16,0 cm GU818DEK1208
Talerz deserowy ø 16,0 cm GU818DEK1208

Płaski talerzyk deserowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

35,62 zł

szt.

Talerz do pizzy GU2086DEK1208

Talerz do pizzy GU2086DEK1208
Talerz do pizzy GU2086DEK1208

 Duży okrągły talerz do pizzy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

107,54 zł

szt.

Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEK1208

Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEK1208
Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEK1208

Kwadratowy, głęboki talerz do makaronu. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

144,07 zł

szt.

Talerz głęboki ø 22,2 cm V 0,5 L GU1002DEK1208

Talerz głęboki ø 22,2 cm V 0,5 L GU1002DEK1208
Talerz głęboki ø 22,2 cm V 0,5 L GU1002DEK1208

Głęboki talerz obiadowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

88,56 zł

szt.

Talerz kwadratowy GU2101DEK1208

Talerz kwadratowy GU2101DEK1208
Talerz kwadratowy GU2101DEK1208

Kwadratowy talerz z możliwością zapiekania potraw. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

125,99 zł

szt.

Talerz na jajka ø 24,0 cm GU1559DEK1208

Talerz na jajka ø 24,0 cm GU1559DEK1208
Talerz na jajka ø 24,0 cm GU1559DEK1208

Okrągły talerz z rączką, na 12 jajek. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

120,07 zł

szt.

Talerz obiadowy duży ø 27,2 cm GU1014DEK1208

Talerz obiadowy duży ø 27,2 cm GU1014DEK1208
Talerz obiadowy duży ø 27,2 cm GU1014DEK1208

Duży, płaski talerz obiadowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

93,01 zł

szt.

Talerz obiadowy ø 24,0 cm GU1001DEK1208

Talerz obiadowy ø 24,0 cm GU1001DEK1208
Talerz obiadowy ø 24,0 cm GU1001DEK1208

Płaski talerz obiadowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

79,09 zł

szt.

Talerz ścienny Ø 27cm GU1021DEK1208

Talerz ścienny Ø 27cm GU1021DEK1208
Talerz ścienny Ø 27cm GU1021DEK1208

Talerz z otworami do zawieszenia. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: dostępne wkrótce

Cena:

106,25 zł

Talerz śniadaniowy ø 19,5 cm GU814DEK1208

Talerz śniadaniowy ø 19,5 cm GU814DEK1208
Talerz śniadaniowy ø 19,5 cm GU814DEK1208

Płaski talerz śniadaniowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

44,67 zł

szt.

Talerz-taca ø 33,0 cm GU1378DEK1208

Talerz-taca ø 33,0 cm GU1378DEK1208
Talerz-taca ø 33,0 cm GU1378DEK1208

Duży, okrągły talerz-taca. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

153,96 zł

szt.

Talerzyk ø 11,6 cm GU1358DEK1208

Talerzyk ø 11,6 cm GU1358DEK1208
Talerzyk ø 11,6 cm GU1358DEK1208

Mały talerzyk pod kubek lub na dodatki do napoi. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

32,89 zł

szt.

Półmisek serce do zapiekania 27,4 X 25,0 CM GU1254DEK41

Półmisek serce do zapiekania 27,4 X 25,0 CM GU1254DEK41
Półmisek serce do zapiekania 27,4 X 25,0 CM GU1254DEK41

Forma do wypieków w kształcie serca. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

86,05 zł

szt.

Talerz deserowy ø 16,0 cm GU818DEK41

Talerz deserowy ø 16,0 cm GU818DEK41
Talerz deserowy ø 16,0 cm GU818DEK41

Płaski talerzyk deserowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

35,62 zł

szt.

Talerz do pizzy GU2086DEK41

Talerz do pizzy GU2086DEK41
Talerz do pizzy GU2086DEK41

 Duży okrągły talerz do pizzy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

107,54 zł

szt.

Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEK41

Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEK41
Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEK41

Głęboki, kwadratowy talerz na makaron. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

144,07 zł

szt.

Talerz głęboki ø 22,2 cm V 0,5 L GU1002DEK41

Talerz głęboki ø 22,2 cm V 0,5 L GU1002DEK41
Talerz głęboki ø 22,2 cm V 0,5 L GU1002DEK41

Głęboki talerz obiadowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

88,56 zł

szt.

Talerz kwadratowy GU2101DEK41

Talerz kwadratowy GU2101DEK41
Talerz kwadratowy GU2101DEK41

Kwadratowy talerz z możliwością zapiekania potraw. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

125,99 zł

szt.

Talerz na jajka ø 24,0 cm GU1559DEK41

Talerz na jajka ø 24,0 cm GU1559DEK41
Talerz na jajka ø 24,0 cm GU1559DEK41

Okrągły talerz z rączką, na 12 jajek. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

120,07 zł

szt.

Talerz obiadowy duży ø 27,2 cm GU1014DEK41

Talerz obiadowy duży ø 27,2 cm GU1014DEK41
Talerz obiadowy duży ø 27,2 cm GU1014DEK41

Duży, płaski talerz obiadowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

93,01 zł

szt.

Talerz obiadowy ø 24,0 cm GU1001DEK41

Talerz obiadowy ø 24,0 cm GU1001DEK41
Talerz obiadowy ø 24,0 cm GU1001DEK41

 Płaski talerz obiadowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

79,09 zł

szt.

Talerz ścienny 27cm GU1021DEK41

Talerz ścienny 27cm GU1021DEK41
Talerz ścienny 27cm GU1021DEK41

Duży, okrągły talerz ścienny. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

106,25 zł

szt.

Talerz śniadaniowy ø 19,5 cm GU814DEK41

Talerz śniadaniowy ø 19,5 cm GU814DEK41
Talerz śniadaniowy ø 19,5 cm GU814DEK41

Płaski talerz śniadaniowy.  Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

44,67 zł

szt.

Talerz-taca ø 33,0 cm GU1378DEK41

Talerz-taca ø 33,0 cm GU1378DEK41
Talerz-taca ø 33,0 cm GU1378DEK41

Duży, okrągły talerz-taca. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

153,96 zł

szt.

Talerzyk ø 11,6 cm GU1358DEK41

Talerzyk ø 11,6 cm GU1358DEK41
Talerzyk ø 11,6 cm GU1358DEK41

Mały talerzyk pod kubeczek lub na dodatki do napojów. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

32,89 zł

szt.

Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEKDU205

Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEKDU205
Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEKDU205

Kwadratowy, głęboki talerz do serwowania makaronu. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

230,53 zł

szt.

Talerz głęboki ø 22,2 cm V 0,5 L GU1002DEKDU205

Talerz głęboki ø 22,2 cm V 0,5 L GU1002DEKDU205
Talerz głęboki ø 22,2 cm V 0,5 L GU1002DEKDU205

Talerz obiadowy głęboki. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

141,71 zł

szt.

Talerz kwadratowy GU2101DEKDU205

Talerz kwadratowy GU2101DEKDU205
Talerz kwadratowy GU2101DEKDU205

Kwadratowy talerz z możliwością zapiekania potraw. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

201,58 zł

szt.

Talerz obiadowy duży ø 27,2 cm GU1014DEKDU205

Talerz obiadowy duży ø 27,2 cm GU1014DEKDU205
Talerz obiadowy duży ø 27,2 cm GU1014DEKDU205

Duży, płaski talerz obiadowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

148,81 zł

szt.

Talerz obiadowy ø 24,0 cm GU1001DEKDU205

Talerz obiadowy ø 24,0 cm GU1001DEKDU205
Talerz obiadowy ø 24,0 cm GU1001DEKDU205

Płaski talerz obiadowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

126,53 zł

szt.

Talerz ścienny Ø 27cm GU1021DEKDU205

Talerz ścienny Ø 27cm GU1021DEKDU205
Talerz ścienny Ø 27cm GU1021DEKDU205

Talerz ścienny z otworami do powieszenia. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

170,00 zł

szt.

Talerz śniadaniowy ø 19,5 cm GU814DEKDU205

Talerz śniadaniowy ø 19,5 cm GU814DEKDU205
Talerz śniadaniowy ø 19,5 cm GU814DEKDU205

Płaski talerz śniadaniowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

71,50 zł

szt.

Talerz-taca ø 33,0 cm GU1378DEKDU205

Talerz-taca ø 33,0 cm GU1378DEKDU205
Talerz-taca ø 33,0 cm GU1378DEKDU205

Duży, okrągły talerz-taca. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

246,32 zł

szt.

Półmisek serce do zapiekania 27,4 x 25,0 cm GU1254DEK111

Półmisek serce do zapiekania 27,4 x 25,0 cm GU1254DEK111
Półmisek serce do zapiekania 27,4 x 25,0 cm GU1254DEK111

Półmisek w kształcie serca z możliwością zapiekania i podgrzewania potraw. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

86,05 zł

szt.

Talerz deserowy ø 16,0 cm GU818DEK111

Talerz deserowy ø 16,0 cm GU818DEK111
Talerz deserowy ø 16,0 cm GU818DEK111

Płaski talerz deserowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

35,62 zł

szt.

Talerz do pizzy GU2086DEK111

Talerz do pizzy GU2086DEK111
Talerz do pizzy GU2086DEK111

 Duży okrągły talerz do pizzy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

107,54 zł

szt.

Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEK111

Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEK111
Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEK111

Głęboki, kwadratowy talerz do makaronu. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

144,07 zł

szt.

Talerz głęboki ø 22,2 cm V 0,5 L GU1002DEK111

Talerz głęboki ø 22,2 cm V 0,5 L GU1002DEK111
Talerz głęboki ø 22,2 cm V 0,5 L GU1002DEK111

Głęboki talerz obiadowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

88,56 zł

szt.

Talerz kwadratowy GU2101DEK111

Talerz kwadratowy GU2101DEK111
Talerz kwadratowy GU2101DEK111

Kwadratowy talerz z możliwością zapiekania potraw. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

125,99 zł

szt.

Talerz na jajka ø 24,0 cm GU1559DEK111

Talerz na jajka ø 24,0 cm GU1559DEK111
Talerz na jajka ø 24,0 cm GU1559DEK111

Talerz z rączką, na 12 jajek. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

120,07 zł

szt.

Talerz obiadowy duży ø 27,2 cm GU1014DEK111

Talerz obiadowy duży ø 27,2 cm GU1014DEK111
Talerz obiadowy duży ø 27,2 cm GU1014DEK111

Duży, płaski talerz obiadowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

93,01 zł

szt.

Talerz obiadowy ø 24,0 cm GU1001DEK111

Talerz obiadowy ø 24,0 cm GU1001DEK111
Talerz obiadowy ø 24,0 cm GU1001DEK111

Płaski talerz obiadowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

79,09 zł

szt.

Talerz ścienny Ø 27cm GU1021DEK111

Talerz ścienny Ø 27cm GU1021DEK111
Talerz ścienny Ø 27cm GU1021DEK111

Talerz ozdobny z otworami do zawieszenia. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

106,25 zł

szt.

Talerz śniadaniowy ø 19,5 cm GU814DEK111

Talerz śniadaniowy ø 19,5 cm GU814DEK111
Talerz śniadaniowy ø 19,5 cm GU814DEK111

Płaski talerz śniadaniowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

44,67 zł

szt.

Talerz-taca ø 33,0 cm GU1378DEK111

Talerz-taca ø 33,0 cm GU1378DEK111
Talerz-taca ø 33,0 cm GU1378DEK111

Duży, okrągły talerz- taca. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

153,96 zł

szt.

Talerzyk ø 11,6 cm GU1358DEK111

Talerzyk ø 11,6 cm GU1358DEK111
Talerzyk ø 11,6 cm GU1358DEK111

Mały talerzyk pod kubek lub na dodatki do posiłku. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

32,89 zł

szt.

Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEK941

Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEK941
Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEK941

Kwadratowy, głęboki talerz do serwowania makaronu. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

144,07 zł

szt.

Talerz głęboki ø 22,2 cm V 0,5 L GU1002DEK941

Talerz głęboki ø 22,2 cm V 0,5 L GU1002DEK941
Talerz głęboki ø 22,2 cm V 0,5 L GU1002DEK941

Głęboki talerz obiadowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

88,56 zł

szt.

Talerz obiadowy duży ø 27,2 cm GU1014DEK941

Talerz obiadowy duży ø 27,2 cm GU1014DEK941
Talerz obiadowy duży ø 27,2 cm GU1014DEK941

Duży, płaski talerz obiadowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

93,01 zł

szt.

Talerz obiadowy ø 24,0 cm GU1001DEK941

Talerz obiadowy ø 24,0 cm GU1001DEK941
Talerz obiadowy ø 24,0 cm GU1001DEK941

Płaski talerz obiadowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

79,09 zł

szt.

Talerz ścienny Ø 27cm GU1021DEK941

Talerz ścienny Ø 27cm GU1021DEK941
Talerz ścienny Ø 27cm GU1021DEK941

Duży, okrągły talerz ścienny. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

106,25 zł

szt.

Talerz-taca ø 33,0 cm GU1378DEK941

Talerz-taca ø 33,0 cm GU1378DEK941
Talerz-taca ø 33,0 cm GU1378DEK941

Duży, okrągły talerz- taca. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

153,96 zł

szt.

Talerzyk ø 11,6 cm GU1358DEK941

Talerzyk ø 11,6 cm GU1358DEK941
Talerzyk ø 11,6 cm GU1358DEK941

Mały talerzyk- spodek pod kubek lub na dodatki do posiłku. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

32,89 zł

szt.

Talerz deserowy ø 16,0 cm GU818DEK281Art

Talerz deserowy ø 16,0 cm GU818DEK281Art
Talerz deserowy ø 16,0 cm GU818DEK281Art

Płaski talerz deserowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

74,82 zł

szt.

Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEK281Art

Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEK281Art
Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEK281Art

Głęboki, kwadratowy talerz na makaron. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

302,56 zł

szt.

Talerz głęboki ø 22,2 cm V 0,5 L GU1002DEK281Art

Talerz głęboki ø 22,2 cm V 0,5 L GU1002DEK281Art
Talerz głęboki ø 22,2 cm V 0,5 L GU1002DEK281Art

Głęboki talerz obiadowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

185,99 zł

szt.

Talerz obiadowy duży ø 27,2 cm GU1014DEK281Art

Talerz obiadowy duży ø 27,2 cm GU1014DEK281Art
Talerz obiadowy duży ø 27,2 cm GU1014DEK281Art

Duży, płaski talerz obiadowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

195,31 zł

szt.

Talerz obiadowy ø 24,0 cm GU1001DEK281Art

Talerz obiadowy ø 24,0 cm GU1001DEK281Art
Talerz obiadowy ø 24,0 cm GU1001DEK281Art

Płaski talerz obiadowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

166,07 zł

szt.

Talerz-taca ø 33,0 cm GU1378DEK281Art

Talerz-taca ø 33,0 cm GU1378DEK281Art
Talerz-taca ø 33,0 cm GU1378DEK281Art

Duży, okrągły talerz-taca. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

323,31 zł

szt.

Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEKDU182

Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEKDU182
Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEKDU182

Głęboki, kwadratowy talerz do makaronu. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

230,53 zł

szt.

Talerz głęboki ø 22,2 cm V 0,5 L GU1002DEKDU182

Talerz głęboki ø 22,2 cm V 0,5 L GU1002DEKDU182
Talerz głęboki ø 22,2 cm V 0,5 L GU1002DEKDU182

Głęboki talerz obiadowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

141,71 zł

szt.

Talerz kwadratowy GU2101DEKDU182

Talerz kwadratowy GU2101DEKDU182
Talerz kwadratowy GU2101DEKDU182

Kwadratowy talerz z możliwością zapiekania potraw. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

201,58 zł

szt.

Talerz obiadowy duży ø 27,2 cm GU1014DEKDU182

Talerz obiadowy duży ø 27,2 cm GU1014DEKDU182
Talerz obiadowy duży ø 27,2 cm GU1014DEKDU182

Duży, płaski talerz obiadowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

148,81 zł

szt.

Talerz obiadowy ø 24,0 cm GU1001DEKDU182

Talerz obiadowy ø 24,0 cm GU1001DEKDU182
Talerz obiadowy ø 24,0 cm GU1001DEKDU182

Płaski talerz obiadowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

126,53 zł

szt.

Talerz śniadaniowy ø 19,5 cm GU814DEKDU182

Talerz śniadaniowy ø 19,5 cm GU814DEKDU182
Talerz śniadaniowy ø 19,5 cm GU814DEKDU182

Płaski talerz śniadaniowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

71,50 zł

szt.

Talerz-taca ø 33,0 cm GU1378DEKDU182

Talerz-taca ø 33,0 cm GU1378DEKDU182
Talerz-taca ø 33,0 cm GU1378DEKDU182

Duży, okrągły talerz-taca. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

246,32 zł

szt.

Talerzyk ø 11,6 cm GU1358DEKDU182

Talerzyk ø 11,6 cm GU1358DEKDU182
Talerzyk ø 11,6 cm GU1358DEKDU182

Mały talerzyk pod kubek lub na dodatki do dań. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

47,83 zł

szt.

Talerz deserowy ø 16,0 cm GU818DEKDU60

Talerz deserowy ø 16,0 cm GU818DEKDU60
Talerz deserowy ø 16,0 cm GU818DEKDU60

Płaski talerz deserowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: dostępne wkrótce

Cena:

57,00 zł

Talerz obiadowy duży ø 27,2 cm GU1014DEKDU60

Talerz obiadowy duży ø 27,2 cm GU1014DEKDU60
Talerz obiadowy duży ø 27,2 cm GU1014DEKDU60

Duży, płaski talerz obiadowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

148,81 zł

szt.

Talerz obiadowy ø 24,0 cm GU1001DEK124Art

Talerz obiadowy ø 24,0 cm GU1001DEK124Art
Talerz obiadowy ø 24,0 cm GU1001DEK124Art

Okrągły, płaski talerz obiadowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: dostępne wkrótce

Cena:

166,07 zł

Talerz deserowy ø 16,0 cm GU818DEK882A

Talerz deserowy ø 16,0 cm GU818DEK882A
Talerz deserowy ø 16,0 cm GU818DEK882A

Płaski talerz deserowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

42,74 zł

szt.

Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEK882A

Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEK882A
Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEK882A

Głęboki, kwadratowy talerz na makaron. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

172,90 zł

szt.

Talerz głęboki ø 22,2 cm V 0,5 L GU1002DEK882A

Talerz głęboki ø 22,2 cm V 0,5 L GU1002DEK882A
Talerz głęboki ø 22,2 cm V 0,5 L GU1002DEK882A

Głęboki talerz obiadowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

106,30 zł

szt.

Talerz obiadowy duży ø 27,2 cm GU1014DEK882A

Talerz obiadowy duży ø 27,2 cm GU1014DEK882A
Talerz obiadowy duży ø 27,2 cm GU1014DEK882A

Duży, okrągły talerz-taca. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

111,61 zł

szt.

Talerz obiadowy ø 24,0 cm GU1001DEK882A

Talerz obiadowy ø 24,0 cm GU1001DEK882A
Talerz obiadowy ø 24,0 cm GU1001DEK882A

Płaski talerz obiadowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

94,89 zł

szt.

Talerz ścienny Ø 27cm GU1021DEK882A

Talerz ścienny Ø 27cm GU1021DEK882A
Talerz ścienny Ø 27cm GU1021DEK882A

Duży talerz ścienny. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

127,50 zł

szt.

Talerz śniadaniowy ø 19,5 cm GU814DEK882A

Talerz śniadaniowy ø 19,5 cm GU814DEK882A
Talerz śniadaniowy ø 19,5 cm GU814DEK882A

Płaski talerz śniadaniowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

53,60 zł

szt.

Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEK890

Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEK890
Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEK890

Głęboki, kwadratowy talerz do serowania makaronu. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

144,07 zł

szt.

Talerz obiadowy ø 24,0 cm GU1001DEK890

Talerz obiadowy ø 24,0 cm GU1001DEK890
Talerz obiadowy ø 24,0 cm GU1001DEK890

Płaski talerz obiadowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

79,09 zł

szt.

Talerz głęboki ø 22,2 cm V 0,5 L GU1002DEK8

Talerz głęboki ø 22,2 cm V 0,5 L GU1002DEK8
Talerz głęboki ø 22,2 cm V 0,5 L GU1002DEK8

Głęboki talerz obiadowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

88,56 zł

szt.

Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEK120

Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEK120
Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEK120

Kwadratowy talerz do serwowania makaronu. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

144,07 zł

szt.

Talerz głęboki ø 22,2 cm V 0,5 L GU1002DEK120

Talerz głęboki ø 22,2 cm V 0,5 L GU1002DEK120
Talerz głęboki ø 22,2 cm V 0,5 L GU1002DEK120

Głęboki talerz obiadowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

88,56 zł

szt.

Talerz obiadowy duży ø 27,2 cm GU1014DEK120

Talerz obiadowy duży ø 27,2 cm GU1014DEK120
Talerz obiadowy duży ø 27,2 cm GU1014DEK120

Duży, płaski talerz obiadowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec.

Dostępność: dostępne wkrótce

Cena:

93,01 zł

Talerz obiadowy ø 24,0 cm GU1001DEK120

Talerz obiadowy ø 24,0 cm GU1001DEK120
Talerz obiadowy ø 24,0 cm GU1001DEK120

Płaski talerz obiadowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

79,09 zł

szt.

Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEK148Art

Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEK148Art
Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEK148Art

Głęboki, kwadratowy talerz do podawania makaronu. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

302,56 zł

szt.

Talerz głęboki ø 22,2 cm V 0,5 L GU1002DEK148Art

Talerz głęboki ø 22,2 cm V 0,5 L GU1002DEK148Art
Talerz głęboki ø 22,2 cm V 0,5 L GU1002DEK148Art

Głęboki talerz obiadowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

185,99 zł

szt.

Półmisek serce do zapiekania 27,4 x 25,0 cm GU1254DEK37

Półmisek serce do zapiekania 27,4 x 25,0 cm GU1254DEK37
Półmisek serce do zapiekania 27,4 x 25,0 cm GU1254DEK37

Forma do pieczenia, w kształcie serca. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

86,05 zł

szt.

Talerz do pizzy GU2086DEK37

Talerz do pizzy GU2086DEK37
Talerz do pizzy GU2086DEK37

 Duży, okrągły talerz do pizzy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

107,54 zł

szt.

Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEK37

Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEK37
Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEK37

Kwadratowy, głęboki talerz do makaronu. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

144,07 zł

szt.

Talerz obiadowy duży ø 27,2 cm GU1014DEK37

Talerz obiadowy duży ø 27,2 cm GU1014DEK37
Talerz obiadowy duży ø 27,2 cm GU1014DEK37

Duży, płaski talerz obiadowy. Produkt ręcznie formowany i dekorowany w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

93,01 zł

szt.
Wersje językowe
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl