Masz pytania? Zadzwoń!

(+48) 690 800 780 | Pon-Pt. 9-16

 

Bolesławieckie tale­rze, to talerze z duszą, każ­demu został poświę­cony czas na poma­lo­wa­nie, ręczne stwo­rze­nie uni­kal­nego wzoru, zato­pio­nego w szkli­wie, które zabez­pie­cza malo­wi­dło i nadaje poły­sku.
Naczynia wyko­nane z wyso­kiej jako­ści cera­miki dosko­nale pod­kre­ślają wyjąt­ko­wość chwil spę­dza­nych przy wspól­nym stole. Pięk­nie deko­ro­wane tale­rze w połą­cze­niu z gustow­nymi pół­mi­skami, sosjer­kami czy sztuć­cami two­rzą efek­towne nakry­cie stołu. Cera­mika Bole­sła­wiec wpro­wa­dza mnó­stwo opty­mi­zmu i pozy­tyw­nej ener­gii, dodaje jadalni wyra­zi­sto­ści i jest cie­ka­wym uroz­ma­ice­niem nakry­cia stołu. Po obie­dzie przy­cho­dzi czas zmy­wa­nia, ceramikę można czyścić w zmy­warce (to co odróżnia ceramikę od porcelany por­ce­lany). Miło­śni­kom sub­tel­nych deko­ra­cji z pew­no­ścią przy­padną do gustu mini­ma­li­styczne stem­pel­kowe zdo­bie­nia. Jeśli chcemy spra­wić komuś pre­zent, pięk­nym upo­min­kiem lub w wyra­zi­sty spo­sób ude­ko­ro­wać stół, warto zasta­no­wić się nad przy­ku­wa­ją­cymi spoj­rze­nia moty­wami flo­ry­stycz­nymi, fol­ko­wymi lub żywą kolo­ry­styką zastawy sto­ło­wej.
Kla­syka to okrą­głe tale­rze obia­dowe. Tale­rze kwa­dra­towe, pro­sto­kątne, do sushi to pro­po­zy­cja połą­cze­nia nowych kształ­tów z kla­sycz­nymi deko­ra­cjami Cera­miki Bole­sła­wieckiej.
Wytrzy­małe i sta­ran­nie wyko­nane tale­rze obia­dowe, dese­rowe, śnia­da­niowe posłużą w kuchni przez wiele lat, sta­no­wiąc pod­stawę efek­townego nakry­cia stołu.

Aby podkreślić wyjątkowy wystrój swojego wnętrza, dobierz również serwetki

Produkty z Ceramiki Bolesławiec mogą być myte w zmywarkach, używane w kuchenkach mikrofalowych i przechowywane w lodówce.

 

Talerze

Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEK42 Talerz głęboki do makaronu szer. 22 cm GU2042DEK42
Cena:

119,58 zł

Cena regularna: 144,07 zł

Najniższa cena: 121,02 zł
szt.
zobacz więcej
  • promocja
Wersje językowe
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl