Masz pytania? Zadzwoń!

(+48) 690 800 780 | Pon-Pt. 9-16

  

 

 

Naczy­nia wyko­nane z trwa­łej kamionki dosko­nale nadają się do prze­cho­wy­wa­nia róż­nego typu żyw­no­ści i nie tylko. Cera­mika Bole­sła­wiec wpa­suje się we wnę­trza utrzy­mane w roz­ma­itych sty­lach. Kla­syczne, cera­miczne pojem­niki są nie­zwy­kle łatwe w utrzy­ma­niu czy­sto­ści, prak­tyczne i ele­ganc­kie. Ofe­ro­wane pojem­niki dostępne są w róż­nych kształ­tach oraz wiel­ko­ściach. Duże i małe ręcz­nie zdo­bione pojem­niki do kuchni, kwa­dra­towe, okrą­głe, pro­sto­kątne, wyso­kie i wysmu­kłe, a także niskie i pła­skie nada­wać się będą do higie­nicz­nego prze­cho­wy­wa­nia róż­nego rodzaju żyw­no­ści. Zdrowe prze­cho­wy­wa­nie żyw­no­ści pocho­dzi od natu­ral­nej gliny z Bole­sławca która nie zawiera szko­dli­wych sub­stan­cji.
Produkty z Ceramiki Bolesławiec mogą być myte w zmywarkach, używane w kuchenkach mikrofalowych i przechowywane w lodówce.

Pojemniki Ceramika Bolesławiec

Wersje językowe
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium